TRWBL MAWR YN TREMYGLYD

Gyda Caneuon gan

MARI MATHIAS

 

Y&D, Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Mehefin 2021

Tu fas i Tremyglyd yn 1960, mae lot yn mynd digwydd - ond does neb o'i gymdogion angen i'r byd cyrraedd nhw.

Ond mae gan Alan Elis problemau waeth. Does neb yn meddwl y bydd yn llwyddo braidd, oherwydd ei gecial gwael a'i ddigyf hyder i siarad.

Mae ail-sefydlu cottage pie ar fwydlen y ffreutur yn troi Alan mewn i rhyw fath o arwr, yn enwedig wrth sefyll lan i'r Bwrdd Rheoli Ceidwadol. Ymhen amser, bydd Alan yn canologol yn ddadl rhwng y weithwyr haearn, ei gariad ifanc, ac dyn busnes o'r Almaen Gorllewin. 

Comedi tywyll yw 'Trwbwl Mawr yn Tremyglyd' am ddiwylliant, cymuned, cottage pie ac arfau niwclear. Mewn byd o newyddion ffug, cyfryngau cymdeithasol ac argyfwng, gofynnwn y cwestiwn - i bwy yden ni'n gwrando i?

Welcome to.jpg
Facts of Survival.jpg
Weinreich.jpg
Ban the Bomb.jpg