GOLYGFEYDD O'R PLA DU

Drama Heintus am Dirfeddianwyr, Trethiant

a'r Pla Bubonig

Ymchwil a Ddatblygiad Rhan 2 | Rhagfyr 2021

Wedi'i ariannu a'i chefnogi gan Theatrau Sir Gar a'r Cyngor Celfeddydau Cymru.

Mae'n 1348 ym Mhentreufargirec ac mae anhrefn newydd wedi dod i'r dref - Pla. Mae Duw wedi bradychu’r bobl, ac mae sefyllfa o bwyntio bysedd, hela cathod a llosgi hereticiaid wedi boddi’r dref yn y toiled. Ond i ddieithryn ac ffug-meddyg Twm, mae popeth yn barod i’w bachu. Gyda phobl yn marw, mae yna dir i'w brynu ac ysgol gymdeithasol i'w dringo. Ond gyda’r Casglydd Trethi yn ceisio newid ei enw drwg, a gwerthwr tail chwyldroadol yn lledaenu meddwl rhydd ymysg y werin, bydd hyd yn oed Twm yn sylweddoli bod gan y ddringfa i rym ei rhwystrau yn barod i'w faglu.

 

Mae hon yn gomedi direidus, ddu yn Gymraeg am y rhai sy'n elwa o argyfwng, a'r rhai sy'n grymuso newid yn y system. Dim ond 80 munud o hyd, ac yn camymddwyn wrth adrodd straeon, rydyn ni'n eich croesawu chi i'r Pla Du - does dim byd mwy doniol.

Y&D Cyntaf yn Tachwedd 2020, ac wed'i ariannau gan Theatrau Sir Gar a'r Cyngor Celfeddydau Cymru.