top of page

THE ATLANTIS PROJECT

 

Crëwyd gan Chris Harris & Eliot Moleba

“… Dyma Ogledd Sag - cartref pobl Sagog. Mae'n diflannu i'r môr. Yfory, mae'n rhaid i ni adael Gogledd Sag am byth. Felly heno, rydyn ni wedi dod at ein gilydd i recordio ein stori i chi. Dyma ‘The Atlantis Project’… ”

Mae hon yn gyfres sain gyffrous sy'n procio'r meddwl ar gyfer 11+ oed. Wedi’i greu fel cydweithrediad rhyngwladol rhwng artistiaid yng Nghymru a Norwy, rydym yn datgelu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddiwylliant trwy stori anturus a thwymgalon Evie a Deean - dau yn eu harddegau sy’n ein gwahodd i fyd cyfeillgarwch, argyfwng a derbyniad.

https://www.amam.cymru/theatlantisproject

Lleisiau | Roanna Lewis a Chris Harris
Dylunydd Sain a Pheiriannydd | Barnaby Southgate
Cerddoriaeth | Michael Robert-Lowe


Gwnaethpwyd y prosiect hwn yn bosibl trwy gyllid gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a'i gefnogi'n hael gan Theatrau Sir Gar ac Open Drama UK.

Logo_Atlantis_cth.jpg
bottom of page