top of page

CARIAD YN OES Y GIN
 

Comedi dywyll am brofiadau pâr ifanc, bohemaidd a gwrthryfelgar wrth iddynt geisio bywyd newydd, anturus. 

Dilynwn eu taith o’u cartrefi yng nghefn gwlad Cymru i ganol St. Giles yn ‘underbelly’ Llundain fawr.“Comedi am ryddid sydd yma. Gofynnwn y cwestiwn: pa mor bell y dylem ni fynd i fynnu rhyddid, ac oes gennym ni’r hawl i rwystro rhyddid pobl eraill?

Yn ystod oes o gyfnodau dan glo, cyfyngiadau a cholled, rydym i gyd yn profi ac yn archwilio ein perthynas â rhyddid, ac yn gofyn pwy sy’n haeddu rhyddid...a pwy sydd ddim?” 


Cast: Siôn Emyr a Mali O’Donnell

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Cerddoriaeth: Mari Mathias

Canllaw Oed 14+
_____

4.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg

Photography: Kristina Banholzer

bottom of page