Amdano

Crewr Theatr ydw i 

o De Cymru.

Yn y Gymraeg a Saesneg

rwyf yn dweud fy stori.

Rwyf yn gweithio gyda

Theatrau Sir Gar

Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Bara Caws

Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Theatr Iolo

Nawr

ymgynnwch gyfeillion

cewch weld yn glir

y straeon y dwedai

cyn bo hir.