CAWL CNAU 

Ymchwil a Ddatblygiad

Hydref 2020 - Chwefror 2021

Wedi'i creu gyda | Nia Morris

Dramatwrg | Bente Van Arkel

Dylunudd | Ruta Irbite

Ariannwyd a cefnoga'r prosiect gan Cyngor Celfeddydau Cymru, Cwmni Theatr Fran Wen a Theatr Genedlaethol Cymru.

Wrth wal dystopaidd, mae Larri a Sparci - dau ffigwr llwglyd wastad yn amheus am eu gilydd - yn arferu gyda'r un bwyd ddi-liw wedi'i proesus pob diwrnod. Tan un diwrnod, nid bwyd sy'n dod allan o'r wal. Os mae nhw'n mynd i ddatrys y broblem, bydd rhaid iddyn gweithio gyda'i gilydd!

Mwy na dim ond bwyta yw bwyd, ond offeryn am gyfaddawd, rheolaeth a chwyldo. Comedi i'r teulu gyda 'flas' am chwilfrydedd, pa bynnag iaith rydech yn siarad.

Perfformiad dyfeisiedig i blant 7+ a'u teuluoedd yw 'Cawl Cnau'  am rhannu.

 

Wall.jpg