EAT UP THE RED SOLDIERS

Cyfarwyddwr | Jac Ifan Moore

Dramatwrg | Eliot Moleba

Ariannwyd y prosiect yma gan Cyngor Celfeddydau Cymru, ac ysgrifennwyd o dan grant Peggy Ramsay.

R&D (1af) Ebrill 2020

Mae John Fielding wedi'i alltudio o'i allbost. Ar ei ben ei hun yn y savannah poeth yn Ne Affrica, mae'n sychedig, yn flinedig ac yn wamal. Ond nid yw ar ei ben ei hun, ac i gyrraedd adref, bydd yn rhaid iddo feddwl yn wahanol iawn amdano'i hun a'r byd o'i gwmpas.

Perfformiad dyfeisiedig gyda caneuon yw 'Eat Up the Red Soldiers' mewn datblygiad, ac bydd yn cwestiynu hunanieth amlochrog Cymraeg fel gwladychwyr a wedi'i gwladychu.

Zulu.jpg