YMYRRAETH HARRI | HARRI'S INTERVENTION

Dogfen Byr fel Dioddefwr Ecsema yn y Byd Anrhagweladwy Yma

Ffilm Fer ar gyfer Ceangal | Dolen II 2020

Gallech gwylio'r ffilm yma:- https://www.youtube.com/watch?v=HCb0WmoMVk0&t=337s

Wedi'i gyflwyno fel rhan o'r wyl Ieithoedd Celtaidd flynyddol, mae 'Ymyrraeth Harri' yn ymyrraeth ddigrif rhwng Harri, niwrotig 20-rhywbeth, a'i gyflwr ecsema cronig y mae wedi'i gael ers pan oedd yn blentyn.

Os na fydd Harri a'i groen yn dysgu dod ymlaen, yna ni fyddant byth yn derbyn eu gilydd fel un.

Comiwsynyd yn 2020 i'r gwyl, ac cafodd ei ddangos ar y 13eg o Dachwedd 2020 yn digidol.